biologiczna oczyszczalnia ścieków

W służbie oczyszczania wód

W coraz szybciej pędzącym świecie problemy śmieci i odpadów stanowią coraz bardziej doskwierający problem. Wiąże się z nim oczyszczanie wód. Wód zrzucanych przez przemysł i gospodarstwa domowe. Lekarstwem na chorobę może być biologiczna oczyszczalnia ścieków. Zaprzężone do pracy drobnoustroje wykonają gros pracy potrzebnej do uzdatnienia wody zużytej przez ludzi w ich domach. Złoże biologiczne zawiera miliardy mikroskopijnych żyjątek. Bakterie i wyżej zorganizowane formy egzystencji materii zajmują się rozkładem całości związków organicznych i zdecydowanej większości związków przyrody nieożywionej. Rozłożony osad pozostaje w osadnikach, a wstępnie oczyszczona woda przepływa dalej, do złoża roślinnego.