oczyszczalnia

Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia to obiekt, w którym następuje oczyszczanie ścieków, czyli usuwanie z nich różnych substancji za pomocą kilku metod. Istnieją oczyszczalnie lokalne, które można spotkać w dużych miastach, oraz centralne, czyli takie obejmujące większy rejon. W oczyszczalniach lokalnych następuje oczyszczanie małej ilości ścieków, zaś w centralnych zachodzi proces czyszczenia ich dużej ilości.
Nieczystości, które kanałem trafiają do oczyszczalni, są usuwane na różne sposoby. Jednym z nich jest mechaniczne czyszczenie ścieków. Polega ono na usuwanie grubych zawiesin pływających w ściekach. Inna metoda to metoda biologicznego eliminowania. Działa ono na zasadzie usuwania substancji rozpuszczonych w nieczystościach. Trzecią metodą jest działanie za ścieki roztworem koagulantu, czyli specjalnego środka chemicznego. Każda oczyszczalnia zajmuje się likwidacją zanieczyszczeń za pomocą wybranej metody.