Usługi opiekuńcze – nieoceniona pomoc dla rodziny

Usługi opiekuńcze – nieoceniona pomoc dla rodziny

Starość, choroba i wynikająca z niej niepełnosprawność. To problem nie tylko dla osoby nią dotkniętej, ale i dla pozostałych członków rodziny. Wówczas warto zgłosić się po pomoc społeczną.

Usługi opiekuńcze – lub specjalistyczne usługi opiekuńcze (w przypadku konkretnego schorzenia) – to pomoc, jaką możemy otrzymać od państwa. Należy wówczas zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w naszej miejscowości. Inna możliwość, to skorzystanie z oferty placówki prywatnej, zwykle posiadającej świetnie wykwalifikowaną kadrę i mającej własny pomysł na usługi opiekuńcze.

Opiekun pomoże chorej osobie w pielęgnacji, nie zapomni o podaniu leków o właściwej porze, przygotuje zgodny z dietą posiłek, zabierze na spacer i pomoże w kontaktach ze światem zewnętrznym. Tak, by nasz chory nie czuł się osamotniony, a rodzina mogła być spokojna o jego samopoczucie.