Przydomowa oczyszczalnia turek

Jak prosperuje przydomowa oczyszczalnia?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków prosperuje na dewizie zwykłych procesów biologicznych, które rozkładają zabrudzenia zawarte w ściekach na proste związki mineralne, które nie są złośliwe dla środowiska. 
Budowa oczyszczalni jest przewidziana tak, by procesy zachodziły w sposób nasilony. Istnieje parę modeli przydomowych oczyszczalni, które różnią się między sobą zastosowaną techniką, monumentalnością a także stopniem oczyszczania. 
Najprzód do przydomowej oczyszczalni dopływają ścieki z kanalizacji z domku, a ciała stałe ciężkie opadają na dno, gdzie kreują osad. Przydomowa oczyszczalnia funkcjonuje w warunkach beztlenowych, w związku z tym rozpuszcza zanieczyszczenia w wodzie, tymczasem tłuszcze a przy tym gazy unoszą się na nawierzchni i w górnej części osadnika tworzą tak zwany kożuszek. Z oczyszczalni wypływają w związku z tym ścieki klarowne, które oddawane są następnemu oczyszczaniu.