Kompleksowa obsługa BHP – przyjazne środowisko pracy


Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zatrudnionym nie jest gestem dobrej woli pracodawcy, a jego obowiązkiem wynikającym z zapisów ustawy. Dlatego każdy właściciel firmy musi postawić na współpracę z profesjonalną firmą, w której zamówi usługi certyfikowanego inspektora. Na czym polega obsługa BHP świadczona przez fachowców? Jest to proces złożony, który składa się z wielu rozmaitych działań.

Najpowszechniejszymi są oczywiście obligatoryjne szkolenia dla wszystkich zatrudnionych osób. Niezbędne jest zapewnienie kursu początkowego, określanego inaczej jako wstępnego, który musi odbyć każdy w momencie zatrudniania się, ale także organizowanie regularnych warsztatów okresowych. Ich zadaniem jest aktualizowanie zdobytej wcześniej wiedzy.

To, jak często pracownik musi poddać się szkoleniu cyklicznemu, zależy od jego stanowiska oraz rodzaju i ilości czynników ryzyka, z jakimi na co dzień się on styka. Zdecydowanie częściej z inspektorem BHP będą spotykać się zatrudnieni przy pracach fizycznych i osoby obsługujące specjalistyczne maszyny od np. pracowników umysłowych.

Warto mieć jednak świadomość, że pełna obsługa BHP to nie tylko okresowe dokształcanie kadry z zasad postępowania w zakładzie, które zmniejszają ryzyko zaistnienia wypadku itp. Przedsiębiorca jest zobligowany też do stworzenia przyjaznych warunków wykonywania codziennych obowiązków. Dotyczy to zarówno zadbania o właściwy system przeciwdziałania pożarowego oraz np. wyposażenia poszczególnych stref w apteczki medyczne, jak i dostarczenie np. ergonomicznych krzeseł czy stworzenia pomieszczeń sanitarnych i socjalnych. Inspektor sprawdzi, czy właściciel wywiązał się z wymogów, a także podpowie, jak usprawnić jego firmę i zwiększyć bezpieczeństwo całej kadry oraz klientów przebywających w budynku.

Obsługa BHP możliwa jest na zasadzie jednorazowej współpracy, a także podpisania umowy dotyczącej stałego świadczenia usług. Zdecydowanie ta druga opcja jest korzystniejsza, bo pozwala zaoszczędzić pieniądze oraz czas.