Wymiana zamków przez najemcę lokalu


Wynajem mieszkania jest przedsięwzięciem, które bardzo często jest źródłem sporów i konfliktów. Sprawą dyskusyjną jest wymiana zamków przez najemcę. Zazwyczaj dokonanie tego rodzaju działania wiążę się z brakiem zaufania wobec właściciela nieruchomości, który korzystając z dodatkowych kluczy może wejść do mieszkania pod nieobecność najemcy. Ponadto istnieje ryzyko, iż poprzedni wynajmujący dorobili sobie dodatkowe komplety kluczy, co umożliwia im dokonanie włamania i kradzież rzeczy obecnych lokatorów. Usługi otwieranie mieszkań Gdańsk. Biorąc pod uwagę, iż otwieranie drzwi może być dokonywane przez przeróżne osoby, wymiana zamków jest jak najbardziej uzasadniona ze względów praktycznych, ale niestety nie jest legalna. Wynika to z faktu, iż ślusarz może zostać wezwany jedynie przez właściciela mieszkania. Sprawę reguluje kodeks cywilny, dzieląc uprawnienia do czynności związanej z nieruchomością na tak zwanego posiadacza samoistnego, czyli osobę, która włada nieruchomością w sposób faktyczny oraz posiadacza zależnego, czyli najemcę, dzierżawcę, użytkownika, który włada rzeczą niebędącą jego własnością. Posiadacz zależny, czyli najemca, ma prawo do dokonywania zmian w mieszkaniu, jednak muszą być one zgodne z podpisaną umową. Wiąże się to z koniecznością oddania mieszkania właścicielowi w stanie, w jakim zostało ono przekazane w chwili podpisania umowy, a co za tym idzie wkładka w zamku oraz klucze muszą być identyczne jak pierwotne.
Polecane kurtyny paskowe z PCV.